Metsänhoito ammattitaidolla

Tuottavan ja terveen metsän taustalla on oikein tehty metsänhoito.

Teemme monipuolisesti erilaisia metsänhoitotöitä istutuksesta raivauksiin ja harvennuksiin sekä haketukseen ja klapitukseen.

Kospe Oy palvelee metsänomistajia metsänhoitoon liittyvissä töissä Varsinais-Suomen alueella.

Pyydä ilmainen arviointi

Harkitsetko metsänhoitotoimenpiteitä?

Teemme sinulle ilmaisen arvion työn vaatimuksista ja tietysti tarjouksen. Täytä oheinen lomake niin olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.

Voit olla myös suoraan meihin yhteydessä!

Antti Mäntynen
Antti MäntynenMetsäpalvelut
Read More
Antti auttaa sinua kaikissa metsä- ja metsurinpalveluihin liittyvissä asioissa
Sähköposti: asiakaspalvelu@kospe.fi
Puhelin: +358 (0) 46 962 8175

Ennakkoraivaus

Ennakkoraivauksessa kaadetaan sahapuuksi tai energiapuuksi kelpaamattomia puita harvennushakkuuta varten. Ennakkoraivauksessa poistetaan erityisesti kuusialikasvosta.

Ennakkoraivaus tehdään muutamaa vuotta ennen puunkorjuuta. Ennakkoraivauksen voi välttää tekemällä taimikonharvennukset ajallaan.

Ennakkoraivauksella tavoitellaan laadukkaampaa korjuutyötä ja tuottavampaa hakkuuta. Samalla vähennetään puustovaurioiden määrää. Ennakkoraivausta tehdessä huomioidaan riistan hyvinvointi ja alueelle jätetään riistatiheikköjä.

Istutustyöt

Metsän istutus on nopein tapa uudistaa hakkuuaukea.

Onnistunut istutus perustuu oikein tehtyyn maanmuokkaukseen, jonka ansiosta taimet lähtevät nopeaan kasvuun.

Ns. paakkutaimia voidaan istuttaa sulan maan aikana, pakkasvarastoituja taimia puolestaan keväällä. Metsäpuiden istutuskausi sijoittuu kuitenkin pääosin kevääseen, kun maan lämpötila on ylittänyt 8 astetta. Aluksi istutetaan männyn taimet ja suuret koivun taimet. Kuusentaimet ja pienet koivuntaimet voidaan istuttaa keväästä syksyyn.

Hyvin tehty pohjatyö mahdollistaa sujuvan istutustyön.

Varhaisperkaus

Varhaisperkaus tarkoittaa työvaihetta, jolloin taimikkoa karsitaan noin viisi vuotta istuttamisen jälkeen.

Varhaisperkaus on kannattava toimenpide. Se varmistaa paremman tuoton metsälle. Varhaisperkaus voidaan myös jättää tekemättä, jolloin metsälle tehdään laajempi taimikon harvennus 12-13 vuotta istutuksesta.

Jos varhaisperkaus suoritetaan, sen jälkeen odotetaan noin 8 vuotta, jonka jälkeen suoritetaan taimikon harvennustyö.

Taimikon hoito

Taimikon hoidolla pyritään vaikuttamaan puuston laadun ja järeyden kehitykseen. Sen avulla voidaan vaikuttaa myös metsän rakenteeseen monipuolistavasti.

Taimikonhoidon avulla puuston järeytyminen on nopeampaa ja metsänhoito on myöhemmissä vaiheissa kustannustehokkaampaa.

Taimikonhoito on tärkeä osa tuottavan metsän kasvattamista. Hoitamattomuus lisää metsätuhojen riskiä ja viivästyttää hakkuutuloja.

Harvennushakkuu

Harvennushakkuun tavoite on parantaa metsän tulevaa arvoa. Harvennushakkuussa kerätään pääosin kuitupuuta ja energiapuuta.

Harvennushakkuu tehdään joko ensiharvennuksena ja kasvatushakkuuna.

Ensiharvennuksessa kerätään huonolaatuisia puita, joista ei saada kasvatettua hyvää tukkipuuta. Harvennuksella tavoitellaan sopivaa puuston tiheyttä järeytymistä varten.

Kasvatushakkuussa kotiutetaan osa puuston arvosta ja parannetaan jäljelle jäävän metsän arvoa. Kasvatushakkuu lisää jonkin verran luonnontuhojen riskiä.

 

Haketus ja klapitus

Metsänhoito tuottaa usein hakkeeksi ja klapeiksi soveltuvaa puumateriaalia hoitotyön oheistuotteena. Metsänomistaja voi hyödyntää metsäänsä siten lämmityksessä, maanparannuksessa tai vaikka puutarhanhoidossa jo metsän kasvatusaikana.

Oksat ja pienet rangat voimme hakettaa erilaisiksi hakkeiksi. Haketta voidaan hyödyntää joko metsässä maanparanteena, lämmityksessä tai puutarhahakkeena.

Osa rangoista voidaan klapittaa paikan päällä toivotun kokoisiksi klapeiksi. Metsänhoidon yhteydessä tehdyt klapit jäävät joko kuivumaan tai ne voidaan kasata perävaunuun.

Metsänhoito – Kaikki metsurin työt onnistuvat

Teemme kaikki metsurin työt niin metsässä kuin pihamaalla.

Kaadamme myös yksittäiset puut ja hoidamme pienemmätkin metsätyöt.

Jos et ole varma millaista palvelua tarvitset, älä huolehdi. Ota yhteyttä niin katsotaan asia kuntoon yhdessä.

Ota yhteyttä ja laitetaan metsäsi tuottamaan

Antti Mäntynen
Antti MäntynenMetsäpalvelut
Read More
Antti auttaa sinua kaikissa metsä- ja metsurinpalveluihin liittyvissä asioissa
Sähköposti: asiakaspalvelu@kospe.fi
Puhelin: +358 (0) 46 962 8175